TERMENI SI CONDITII

Disclaimer şi atenţionări

Societatea Civilă de Avocaţi MUREŞAN MITITEAN CLEJA (MMC) depune eforturi rezonabile ca pagina www.mmc-law.ro să fie continuu funcţională, să nu aibă erori tehnice sau probleme de citire cu versiuni recente ale browserelor uzuale (Chrome, Edge/IE, Firefox, Android, iOS), ca informaţiile afişate să fie corecte, complete şi actuale, ca pagina să nu conţină viruşi informatici sau orice alt tip de malware şi să nu planteze sau reţină date ce ar constitui o intruziune nelegitimă în drepturile de privacy ale persoanei care accesează pagina web a MMC.

Totuşi, MMC nu îşi poate asuma o răspundere în acest sens, inclusiv pentru faptul că pagina www.mmc-law.ro este bazată pe platforma WordPress şi găzduită pe un server operat de un terţ nefiind un instrument de comunicare bilaterală, contractare sau interacţiuni de altă natură care ar putea avea efecte juridice, ci are doar rol de informare generală şi preliminară despre MMC. Versiunile în alte limbi decât limba română sunt traduceri autorizate ale versiunii române, care în caz de orice discordanţă, prevalează.

În textele de pe pagina www.mmc-law.ro pot exista uneori linkuri spre materiale din afara acestei pagini, de regulă pagini web oficiale ale unor autorităţi publice sau entităţi asimilate. MMC nu îşi asumă nicio răspundere pentru funcţionalitatea şi informaţia conţinută în acele website-uri şi nicio calitate în legătură cu acestea, trimiterile fiind cu rol pur informativ.

În consecinţa tuturor acestor elemente, pentru accesarea www.mmc-law.ro este recomandată protecţie prin programe antivirus de calitate, iar datele de pe site trebuie considerate cu rol informativ, neconstituind consultanţă juridică nici comunicări oficiale ale MMC, pentru dobândirea acestui statut fiind necesară solicitarea şi obţinerea comunicării lor directe de către MMC prin e-mail, sau pe suport informatic semnate electronic de MMC ori pe suport de hârtie semnate olograf de un reprezentant autorizat al MMC.

Orice încercare de modificare neautorizată a conţinutului sau setărilor, de ştergere sau infectare cu malware, de descărcare integrală cu software dedicat şi alte asemenea utilizări abuzive sau acţiuni ilegale asupra www.mmc-law.ro vor fi sesizate autorităţilor, cercetate şi pedepsite conform legii penale.

Drepturi de autor şi proprietate intelectuală

Informaţiile de pe pagina de Internet www.mmc-law.ro trebuie tratate ca proprietate intelectuală protejată a MMC, prin efectul legii, conform prevederilor Legii 8 / 1996, atât ca şi conţinut cât şi ca prezentare, în măsura în care nu se indică expres altfel. MMC acceptă ca unele secţiuni să fie copiate / descărcate şi stocate de către clienţii, furnizorii şi colaboratorii existenţi sau potenţiali ai MMC, dar numai temporar şi numai în scop de documentare şi analiză proprie, orice alte utilizări necesitând prealabilul acord scris al MMC.

Prin excepţie, informaţiile din secţiunile “Ştiri juridice” şi “Opinii juridice” pot fi stocate şi difuzate în mod liber, în scop jurnalistic sau necomercial, cu condiţia indicării datei,  autorului şi sursei şi a păstrării intregrităţii lor. Articolele şi publicaţiile MMC afişate pe site pot fi citate conform legii şi bunelor practici de profil. În măsura în care nu e indicat expres altfel pentru anumite elemente în parte, drepturile morale de autor aparţin persoanelor fizice autoare.

Politica de confidenţialitate şi protecţia datelor

Această politică se referă la prezentul website www.mmc-law.ro , care este pagina oficială şi unică de Internet a Societatăţii Civile de Avocaţi MUREŞAN MITITEAN CLEJA (MMC), având CIF 38952122, date complete de identificare şi contact fiind precizate în secţiunea “contact”.

Rolul politicii este de a informa persoanele care accesează pagina cu privire la eventualele efecte ale accesării ei asupra problemei protecţiei datelor lor cu caracter personal, inclusiv şi în special în lumina Regulamentului UE nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulație a acestor date (cunoscut ca “Regulamentul general privind protecția datelor” / “General Data Protection Regulation”, sau sub acronimul “GDPR”). De asemenea, prezenta politică explică influenţa accesării paginii asupra computerului, smartphone-ului sau altui tip de terminal utilizat pentru conectare.

Prezenta pagină www.mmc-law.ro este realizată, din punct de vedere tehnic, utilizând platforma WordPress.com oferită de firma Automattic Inc. https://automattic.com şi este găzduită pe un server în România prin intermediul unor firme de profil. Acest fapt nu este însă relevant pentru persoanele care accesează pagina.

În primul rând, deoarece pagina nu are niciun fel de elemente de interactivitate (conturi de utilizator, secţiune de comentarii, butoane de apreciere,  interfaţă pentru scriere de mesaje, încărcare de fişiere sau efectuare de plăţi etc.) care să implice identificarea certă sau potenţială a celor care accesează site-ul.

În al doilea rând, setările paginii sunt alese intenţionat pentru a nu exista o legătură sau interferenţă cu identitatea vizitatorilor, mai precis astfel încât să nu opereze în favoarea MMC şi, pe cât posibil, nici în favoarea altcuiva, niciun fel de colectare, stocare sau analiză a datelor de conectare, de tipul plasare de cookies, colectare sau analiză de identificatori tehnici online de tip IP, IMEI, date de geolocaţie sau alte asemenea.

Prin urmare, deşi este atipic pentru actuala perioadă (descrisă ca web 2.0 şi dominată de instrumente de tip Google Analytics), MMC nu ştie şi nici nu doreşte să ştie dacă şi când cineva se conectează la site-ul ei, cine este, cu ce şi de unde se conectează, ce secţiuni citeşte şi pentru cât timp. Prin urmare nici nu se pune problema să fie pentru MMC vizitatorii site-ului nişte persoane identificate sau identificabile ca urmare a conectării la şi navigării pe site.

În concluzie, MMC nu  prelucrează în niciun mod niciun fel de date cu caracter personal ale celor care îi accesează site-ul de Internet, chiar în definiţia deosebit de largă dată de GDPR noţiunii de “prelucrare”. De aceea, pagina de Internet www.mmc-law.ro nu afişează notificări şi nu solicită vreun tip de confirmare sau accept din partea utilizatorilor privind politica de confidenţialitate, privind cookies-urile sau prelucrarea datelor cu caracter personal, pentru că asemenea acţiuni ar fi de fapt lipsite de obiect.

Navigând pe pagina www.mmc-law.ro, browserul utilizatorului cel mai probabil va stoca în memoria temporară (cache) elemente de conţinut al website-ului. De asemenea, pagina www.mmc-law.ro este indexată şi ierarhizată de Google pentru a fi regăsibilă prin căutări utilizând www.google.com şi probabil este sau va fi indexată şi de alte motoare de căutare. Pagina se adaptează la setările terminalului care o accesează pentru a face o afişare corectă (diferind mult rezoluţia şi dimensiunile ecranelor de la monitoare, laptopuri, telefoane etc.). Toate aceste interacţiuni au loc însă fără plasare de cookies sau alte elemente software şi fără vreo colectare sau altă prelucrare de date privind utilizatorul, care pot fi considerate date cu caracter personal din cauza faptului că îl identifică sau ar putea servi la identificarea lui sau dau informaţii despre o persoană determinată sau determinabilă.

De asemenea, în secţiunea “contact” este afişată harta indicând amplasarea sediului MMC, prin inserarea unei ferestre ce duce la GoogleMaps, procedura tehnică însă de asemenea respectă cerinţele GDPR. Dacă cel care vizitează site-ul comandă o mărire sau micşorare a imaginii GoogleMaps din secțiunea “contact” sau comută la imaginea foto satelitară, va face un schimb de date implict cu site-ul şi cu Google Inc. (companie din SUA care a fost declarată însă de Comisia Europeană ca asigurând acum un nivel adecvat de protecţie a datelor cu caracter personal, în baza tratatului cunoscut drept “Scutul de confidenţialitate UE – USA”) dar nici în acest caz nu i se vor plasa cookies şi nu vor fi procesări de date cu caracter personal.

Modificări ale termenilor şi condiţiilor

MMC îşi rezervă dreptul de a actualiza periodic, fără preaviz, termenii şi condiţiile de faţă,  versiunea prezentă fiind v01 / iulie 2018, care a fost avizata de Consiliul Baroului Cluj prin Hotararea nr.115 din data de 17.07.2018.