RADU MITITEAN

Radu Mititean este avocat definitiv, partener fondator al MMC cu statut de avocat asociat.
Este membru al Baroului Cluj din anul 2011. Activează predominant în sfera consultanţei juridice. Cunoaşte limba germană, engleză şi franceză.

Are experienţă în principal în domeniul dreptului fiscal, dreptului muncii, dreptului contractelor comerciale, contenciosului administrativ, fiscal şi contravenţional, dreptului informatic şi al proprietăţii intelectuale, dreptul urbanismului şi construcţiilor.

De asemenea, are experienţă pe domenii speciale de drept, incluzând dreptul medical şi malpraxisul, protecţia datelor personale, dreptul asociativ / ONG, dreptul străinilor, dreptul mediului, dreptul turismului şi sportului şi în modificarea legislaţiei. În trecut, înainte de intrarea în avocatură, a dobândit o vastă experienţă profesională în sectorul public, în cel de business şi în cel non-profit, inclusiv la nivel internaţional, ca medic, salvator montan, ghid, director de programe, director executiv, consultant, expert, formator / trainer şi auditor, permiţându-i cunoaştere aprofundată şi interdisciplinară a multor sectoare, domenii de activitate şi actori activi în acele sfere, premisă pentru oferirea de soluţii juridice bine adaptate situaţiei reale. Este autor al multor publicaţii, o prezenţă frecventă în presă, în conferinţe şi dezbateri publice şi este membru în numeroase comisii, structuri consultative şi organizaţii neguvernamentale şi profesionale de nivel local, regional şi naţional, ocupând funcţii de conducere şi desfăşurând o amplă activitate extraprofesională pe bază de voluntariat în sfera turistică, sportivă, civică şi ecologistă.

Este licenţiat în drept şi medicină, şi a absolvit şi un masterat în drept şi INPPA-ul. Are de asemenea pregătire formală în domeniul turismului, sporturilor montane şi protecţiei mediului, în managementul calităţii, management asociativ şi alte domenii specifice.

Poate fi contactat pe coordonatele MMC sau, în mod direct, la: