Strategia de SSM 2018 – 2020

În M.Of. 331 / 16.04.2018 s-a publicat HG nr. 191/2018 pentru aprobarea Strategiei nationale în domeniul securitătii si sănătătii în muncă pentru perioada 2018-2020 Preconizeaza pentru 2019 multiple schimbari in legislatia de SSM, insa nenominalizate.   Notă: Textele din prezenta secțiune, ca dealtfel întregul conținut al acestui website, așa cum este […]

Registrul Consultanţilor fiscali – Update

În M. Of. 0329 si 329 bis / 16.04.2018 s-a publicat Hotărârea CCF 4 / 2018 privind aprobarea publicării Registrului consultanților fiscali și al societăților de consultanță fiscală în Monitorul Oficial al României, Partea I. Este vorba de versiunea actualizată a registrului respectiv.   Notă: Textele din prezenta secțiune, ca dealtfel […]

30 Aprilie 2018 – nelucrătoare pentru bugetari

În M.Of. 328 / 13.04.2018 s-a publicat HG 207 / 2018 privind stabilirea zilei de 30 aprilie 2018 ca zi liberă. Se refera la sectorul bugetar, si precizeaza ca nu se aplica la magistratii si personalul implicat in dosare care au termen in instante in acea zi.   Notă: Textele din […]

Modul de procesare a formularelor 230 depuse de ONG la ANAF

În M.Of. 316 / 11.04.2018 s-a publicat Ordinul ANAF 1003 / 2018 pentru aprobarea Procedurii privind procesarea formularelor 230 “Cerere privind destinația sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii și din pensii”. In esenta, se reglementeaza procedura de centralizare a informatiilor privind cine ce sume […]